โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer SET (เข็ม1 เข็ม2 และ เข็ม3)
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.
ณ ศูนย์ฉีด สนามกีฬา (4,000 ที่นั่ง) สะพานหิน Walk in จำนวน 1500 คน

เงื่อนไข
เข็ม 1: สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน
เข็ม 2 : ได้รับวัคซีนชนิดใดๆ เพียง 1 เข็ม และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2

  • ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ระหว่าง 3-4 สัปดาห์
  • ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น AstraZeneca ระหว่าง 4-8 สัปดาห์
  • ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Pfizer ระหว่าง 3-4 สัปดาห์

เข็ม 3 (booster) : ต้องฉีดวัคซีนเชื้อตาย ครบ 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3
เข็มกระตุ้น (Refresh) : ระยะเวลาหลังติดเชื้อวันสุดท้าย นานเกิน 3 เดือนก่อนฉีดวัคซีน

มีหลักฐานทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนภูเก็ต หรือ หลักฐานว่า ทำงาน อาศัยในจังหวัดภูเก็ต

เอกสารที่ต้องเตรียม :

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ฉีดเข็ม 2 และ 3: ต้องมีหลักฐานแสดงว่า
    ได้รับวัคซีนมาก่อนเรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
076-361234 ต่อ 6605-6608

1) ฉีดเข้าใต้ผิวหนังไหมคะหรือเข้ากล้ามเนื้อ
– ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
2) คนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตฉีดได้ไหมคะ
– มีหลักฐานทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนภูเก็ต หรือ หลักฐานว่า ทำงาน อาศัยในจังหวัดภูเก็ต
3) เด็กอายุ 12 ปีบริบูรณ์ฉีดได้มั้ย
– สำหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 64)

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hbm0