วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p0ca