วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต