14 ธ.ค. 2564 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิด “โครงการผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็ง (มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม) ปี 2564” โดยมี พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. และประชาชนทั่วไป (ช่วงอายุ 30 – 70 ปี) ตระหนักถึงความสำคัญ ของการตรวจคัดกรอง และนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสาธิตทำกิจกรรม โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนักวิชาการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1jtw