โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร่วมสนับสนุนบุคลากรทางรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่  27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564