สำหรับจังหวัดภูเก็ต สามารถ Add line เพื่อขอคำแนะนำได้ที่ QR Code