สำหรับจังหวัดภูเก็ต สามารถ Add line เพื่อขอคำแนะนำได้ที่ QR Code

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hg4c