ผู้ที่ตรวจ rt-PCR รพ.วชิระภูเก็ต สามารถขอรับผล rt-PCR ได้ที่ คลินิกทางเดินหายใจ (เต้นท์ขาวหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ตู้หมายเลข 14

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.30 – 16.00 น.

ออกใบผลการตรวจโควิดให้กับผู้รับบริการหลังจากมาตรวจ 1-2 วันหรือได้รับ sms ยืนยันแล้ว

(กรณีมาตรวจ ATK มารับผลได้ในวันถัดไปเพราะต้องรอห้อง Lab ลงข้อมูลในระบบก่อน และกรณีผลเป็นบวกต้องการใบผลการตรวจเพื่อทำประกันสามารถให้ญาติมาติดต่อรับแทนให้ได้หรือมารับเองหลังทำการรักษาเสร็จแล้ว)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/x3qe