วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 Rotary Foundation และ Grobal Grant มอบเงินจัดอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด” (Neonatal resuscition 2020)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8hy1