วันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการนักเรียนและชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ บริจาคปรอทวัดไข้ , เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องวัดความดัน ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รับมอบโดยนายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และทพญ.ปทมา ตันโชติกุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและบุคลากรด้านการพยาบาล ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/52zz