วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00น. นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเก็ต เป็นประธาน มี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรายงานความคืบหน้าด้าน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV ID -19) และ Phuket Sandbox โดยมีวาระในการติดตาม ดังนี้
 1. สถานการณ์ภาพรวม COVID -19 ของจังหวัดภูเก็ต
 2. แจ้งสถานผู้เข้าพักในโครงการ phuket Sandbox มีแนวโน้มสูงขึ้น
 3. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านท่าฉัตรชัยมีแนวโน้มลดลง เนื่องด้วยติดข้อจำกัดไม่ผ่านการคัดกรอง (เฉลี่ย 432 คน/ วัน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้) และจะลดลงเรื่อยๆ หลังวันที่ 15 กค. 64 ด้วยเพิ่มมาตรการในการคัดกรองเข้มข้นขึ้น
 4. การรองรับผู้ป่วย ปัจจุบันมีเตียงทุกประเภทรวม 640 เตียง ใช้ไป 109 เตียง คงเหลือ 531 เตียง
 5. กระทรวง ICT แจ้งกำลังดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลของ Application หมอพร้อม และหมอชนะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัดซีน
 6. นักท่องเที่ยว Sandbox พบมีการติดเชื่อสะสม 7 ราย และ HRC อยู่ใน LQ ทั้งหมด ทั้งนี้กำลังรอผลการตรวจหาเชื้อของนักท่องเที่ยว
 7. ทาง ศบค. แจ้งให้เพิ่มเติมยอดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กค. 64 เพื่อประเมินสถานการณ์
 8. ผู้เดินทางเข้าระหว่างประเทศ (ตม.) เข้ามา 5,156 ราย เป็นคนไทย 858 ราย ทั้งนี้มีเดินทางกลับด้วยเป็น HRC 14 ราย
 9. ด้านความมั่นคง. ทหาร ทบ.41. ให้กำลังพลมาประจำ ณ. ด่านตรวจ 3 เดือน (ให้ติดตามว่าการให้ประจำเป็นผลัด) ทั้งนี้ ทาง สสจ. ภูเก็ต แจ้งว่ากำลังพลที่มาช่วยจะเดินทางต้องมาก่อนปฏิบัติงาน 14 วัน และตรวจหาเชื้อ พร้อมรับวัคซีน
 10. ทาง ศบค. แจ้งให้ดำเนินการสุ่มตรวจ/ ตรวจกำกับ ร้านค้า สถานประกอบการว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ ทั้งที่ ทาง สสจ. ภูเก็ต แจ้งปัจจุบันได้จัดทำแผนลงพื้นที่ตลอดจนสิ้นเดือนกรกฎาคม ในพื้นที่เสื่อมต่อการพาคลัสเตอร์ใหม่ อาทิ โรงเรียน มัสยิส ห้างสรรพสินค้า
 11. ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (กลุ่มที่ไม่ถูกกฎหมาย) มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการ
 12. ทัพเรือภาค 3 ได้กำหนด ท่าเรือไว้ 3 จุด ประกอบด้วย ท่าเรืออ่าวปอ ท่าเรือฉลอง ท่าเรือรัษฎา และจุดจอดเรือยอร์ช 5 แห่ง ทั้งนี้ ทางทัพเรือภาค 3 ได้วางกำลังพลเพื่อราดตระเวณพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย พื้นที่ที่ชั้นนอก (ใช้เรือใหญ่ลาดตระเวนด้านนอก) พื้นที่ชั้นกลาง (ตรวจสอบจุดล่อแหลม) พื้นที่ชั้นใน (ตรวจสอบจุดสุ่มเสี่ยง เช่น แพปลา และช่องทางต่าง)
 13. ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV ID -19) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นทางการโดยมีตัวแทนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประจำเพื่อรองรับด้านข้อมูลต่างๆ ของ Phuket Sandbox
 14. การบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ผู้เดินทางเข้าจังหวัดมาจำนวนเท่าไหร่ (นทท. ต่างชาติ, คนไทย) ออกไปเท่าไหร่ (นทท. ต่างชาติ, คนไทย) ครบ 14 วัน กี่คน และสาเหตุที่ออกไปก่อนกำหนดเท่าไหร่
 15. เพิ่มเติมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เรื่อง Phuket Sandbox ภาพลักษณ์
 16. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เสนอคณะทำงาน ศพค. ภูเก็ต เรื่องการรับผู้ติดเชื้อ(สีเขียว) คนภูเก็ตที่ติดเชื้อนอกจังหวัดกลับมาพักรักษาตัวที่ รพ. สนาม ในจังหวัดภูเก็ต
 17. ขณะนี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขล๊อตใหม่มาเพิ่มเติม และจะเริ่มฉีดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ปัจจุบันคนภูเก็ตได้ SN พบว่าแนวโน้มการติดเชื้อภายในจังหวัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด)
ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV ID -19) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
/งานเลขานุการและอำนวยการฯ สสจ.ภูเก็ต
 
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6d1