เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน

#ประโยชน์ของวัคซีน

🚼ลดอัตราการเสียชีวิต
🚼ลดการรักษาตัวในโรงพยาบาล
🚼ลดการติดเชื้อได้ประมาณ 80%
🚼ลดการเกิด MIS-C (กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบเกิดหลังโควิด-19 มี🚼อาการคล้ายโรคคาวาซากิ โดยมีอาการไข้สูง ผื่นตาแดง มือเท้าบวม ถ่ายเหลวและอาเจียน)
📍#ฉีดวัคซีนที่: ชั้น 1 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
🚼สูติบัตร
🚼สมุดวัคซีน
☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 076-361234 ต่อ 6607-6609

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g6se