วันที่ 7 กันยายน 2564 คุณพยุงศักดิ์ ตันตาภิรติบวร ,นิชปภา ตันตาภิรติบวร และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยนพ.สมพงษ์ ทองร่วง ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xzqg