วันที่ 7 กันยายน 2564 คุณพยุงศักดิ์ ตันตาภิรติบวร ,นิชปภา ตันตาภิรติบวร และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยนพ.สมพงษ์ ทองร่วง ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต