สธ.แจ้งเตือนภัยโควิดระดับ 4 หลังพบการระบาดเพิ่มขึ้น แนะใช้ 4 มาตรการชะลอโรค https://bit.ly/34rA3o0