ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาประชุมวิชาการ การผ่าตัดลดน้ำหนัก และรักษาโรคเมตาบอลิกของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ครั้งที่ 4 ผ่านช่องทางออนไลน์  (Live Webinar)

🎯ในหัวข้อ : Focus on Complications Learn from seniors

เปิดงานโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ

ผู้บรรยาย
1. รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัยพ์ – รพ. จุฬาลงกรณ์
2. อ.นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรกุล – รพ. สงขลานครินทร์
3. นพ.ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล – รพ.วชิระภูเก็ต
4. ผศ.นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ – รพ.สงขลานครินทร์
5. นพ.ภคภณ ทัดศรี – รพ.มหาราชนครราชสีมา
6. พญ.ขวัญนรา เกตุวงศ์ – รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
7. นพ.กิตติคุณ อ๋อสกุล – รพ.วชิระภูเก็ต
8. พญ.มทินา เครือแพทย์ – รพ.วชิระภูเก็ต

บรรยายเป็นภาษาไทย
_________________________

(calendar) วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
🕐 เวลา 10:00 – 12:00 น.
_________________________

วิธีการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
1. ผู้ร่วมสัมมนาต้องลงทะเบียนแบบง่ายและดูหัวข้อการประชุมเพิ่มเติมผ่านลิงค์
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5DHxnXkzRr2XardabtQ9iw

2. กด JOIN WEBINAR เพื่อทำการลงทะเบียนและเข้าร่วมสัมมนา
เมื่อลงทะเบียนสำเร็จท่านจะได้รับอีเมล์พร้อมลิงค์การเข้าการสัมมนา

ท่าน สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ทั้ง Notebook, Smartphone และ Tablet และสำหรับการสอบถามผ่านช่อง Chat ตลอดการสัมมนา

– การประชุมมีสุ่มแจกรางวัล AirPod gen 2 จำนวน 3 รางวัล ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมตลอดงาน

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zvkv