วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 DUSIT THANI  LAGUNA PHUKET บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (โควิด-19) รับมอบโดย นายคุณัฐฐ์ มากวิสิฐธนธร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย พว.อนงค์นาฏ อ่าวบูรณวิวัฒน์ ณ บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/abqt