วันที่ 5 ตุลาคม 2564 คุณประจวบ พรหมอักษร และครอบครัว (ร้านเฮอร์ แอนด์ ฮิม 33) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล รับมอบโดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและแพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ด้านบริการและวิชาการ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภาพ/ข่าวโดยงานเวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xjr