วันที่ 6 สิงหาคม 2564 คุณมณฑา เอกศิลป์ และ คุณเอกชุมพล เอกศิลป์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(เพื่อจัดซื้อเครื่อง X-Ray เคลื่อนที่) รับมอบโดยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ บ้านคุณเอกชุมพล

 

ปรับปรุงเมื่อ 11 สิงหาคม 2021 เวลา 09:31:14

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cmqa