7 มิ.ย. 2564 Diamond Resort บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 350 ซีซีจำนวน 95 แพ็ค ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปฏิบัติงานต้านภัย covid 19 โดยมี พว.สุนันท์บุญนิธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fhn1