ประกาศ จากคลินิกทันตกรรม รพ.วชิระภูเก็ต
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ covid 19 สายพันธุ์ omicron
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คลินิกทันตกรรม จึงของดการให้การรักษาทันตกรรมที่ฟุ้งกระจาย (ขูดหินปูนและอุดฟัน)
รับเฉพาะ ตรวจฟัน ถอนฟัน และเคสฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
***คนไข้ ที่มีใบนัดทันตแพทย์ อยู่ก่อนแล้ว ติดต่อตามนัดเดิม ยกเว้น กรณีมีการโทรแจ้งเปลี่ยนแปลงวันนัด/ตรวจเพิ่มเติม จากทางโรงพยาบาล
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 076361234 ต่อ 1280
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/v1js