ความสำเร็จอีกขั้นของศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และแพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมต้อนรับทีมงานรังสีรักษาระบบประสาท จากโรงพยาบาลตรัง ผสมผสานความร่วมมือ ทำหัตถการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Myotic aneurysm) ที่มีภาวะซับซ้อน ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทีมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลตรัง นำโดยแพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย Neurointervention ทีมวิสัญญี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำโดยแพทย์หญิงพยุงภัค สวนยา หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี เข้าร่วมทำหัตถการรังสีรักษาระบบประสาท ณ ห้องปฏิบัติการรังสีร่วมรักษา (BI-PLANE DSA) อาคารหลวงพ่อแช่ม ชั้น 1 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทั้งนี้มีประสาทศัลยแพทย์ นายแพทย์บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล และนายแพทย์สมพงษ์ ทองร่วง ร่วมสังเกตการณ์ในการทำหัตถการในครั้งนี้ด้วย ผลการทำหัตถการรังสีร่วมรักษา ผู้ป่วยปลอดภัยดี
Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/5tgk
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5tgk