เรียน…ผู้รับบริการทุกท่านทราบ

เพื่อลดความแออัดและช่วยให้การบริการผู้ป่วยนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอปรับระบบบริการ
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมชั้น 2  รายละเอียดดังเอกสารประกอบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/evz2