5 ธันวาคม 2564 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ftpp