#ขอแสดงความยินดี กับทุก ๆ ท่าน🥰
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2566
โดยมี บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2 ท่าน ได้แก่
⭐ พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
รับมอบรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดภูเก็ต” และ
⭐ พญ.บุษยา สันติศานติ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
รับมอบรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต”
ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ภาพ:เวชนิทัศน์
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p7d2