วันนี้ (5 เม.ย.64) ที่คลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต ได้ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยการลำเลียงวัคซีนโควิด-19 ล็อตสองของบริษัทซิโนแวค เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 หมื่นโดส เข้าสู่คลัง และระบบการจัดเก็บวัคซีนภายในห้องควบคุมอุณหภูมิมาตรฐาน โดยหลอดวัคซีนใน 1 กล่องเล็ก มีวัคซีน 40 หลอดดำเนินการขนส่งด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส โดยวัคซีน จำนวน 50,000 โดส ที่ได้รับมาในวันนี้ (5 เม.ย.64) ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับวัคซีนครบ จำนวน 100,000 โดสตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของรัฐบาล ซึ่งจะจัดเก็บไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 30,000 โดส และจัดเก็บไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลถลาง จำนวน 20,000 โดส ก่อนจะลำเลียงไปตามจุดบริการฉีดวัคซีนทั้ง 5 จุด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมไว้
 
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันจุดให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต สามารถฉีดได้ประมาณวันละ 7 พันคนต่อวัน และหลังจากนี้จะขยายการฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 1 หมื่นคนต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีน และให้สามารถฉีดได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ โดยหลังจากนี้ในเดือน พ.ค.และ มิ.ย.จังหวัดภูเก็ตจะได้การจัดสรรวัคซีนโควิด 19 อีกเดือนละ 300,000 โดส เพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ คือ 466,000 กว่าคน จากวัคซีนที่ภูเก็ตขอไป 930,000 กว่าโดส เพื่อให้คนภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันหมู่ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเช่นกันโดยไม่ต้องมีการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป
 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน องค์กร และ ประชาชนในพื้นที่ภูเก็ต สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ https://bit.ly/3mlPTW1 และหากไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต สามารถ Walk in ไปลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่าน หรือ จะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ได้
 
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/53bm