8 มิถุนายน 2564 โรงแรมดิโอลต์ภูเก็ต กะรนบีชรีสอร์ท โครงการ “คุณได้เที่ยว โรงพยาบาลได้ช่วย” มอบเงินบริจาค 570,422 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ygtt