6 มิถุนายน 2567 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ Smart Hospital และระบบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการให้บริการและนำระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการผู้ป่วย ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
ภาพ : เวชนิทัศน์
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/d53