30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 5ส. ดีเด่น ประจำปี 2567 ดังนี้
ประเภทหอผู้ป่วยสามัญ : หอผู้ป่วยร่มไทร , Sick new Born , หอผู้ป่วยศัลกรรมประสาท
ประเภทหอผู้ป่วยพิเศษ : หอผู้ป่วย 200 ปี , หอผู้ป่วยอภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง
ประเภทคลินิกผู้ป่วยนอก : งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
ประเภทหน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานจ่ายกลาง , สำนักงานช่าง
และแสดงความยินดีกับ พว.จิตรา ปานพืช ที่ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทภาพเล่าเรื่อง (Photo talk) เรื่องแสงแห่งรัก ของกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/aqki