เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร รับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นำโดย นพ.ภราดร โกมลดิษฐ์ และคณะ ซึ่งผลการประเมิน “ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข” ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เป็นอย่างสูง และยินดีรับคำแนะนำข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และจะธำรงคุณภาพมาตรฐานของการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณบุคลากรในนามทีมนำว่า “ขอบคุณชาววชิระภูเก็ตทุกคนที่ช่วยกันทำให้องค์กรแห่งนี้เจริญขึ้นเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุข ความภูมิใจกับผลงานที่ทุกคนได้ทำครับ”

“ความสามัคคี คือ พลังสำคัญ ทุกคน ทุกหน้าที่ คือ ฟันเฟืองสำคัญ แห่งความสำเร็จขององค์กร”

 

 

ภาพ : เวชนิทัศน์

ปรับปรุงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 09:40:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/11zl