วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเบาหวานโลก” โดยมีบริการตรวจวัดค่าน้ำตาลเพื่อคัดกรอกความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้ยาจากเภสัชกร และ บริการอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าห้องบัตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ เพจโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต