วันที่ 9 มีนาคม 2566 พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “วันไตโลกประจำปี 2566 เรื่อง Overview Dialysis in 2023”  มี นพ.สุธีร์ กิตติธรกุล อายุรแพทย์โรคไต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตทุกระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย และพัฒนาระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเครือข่ายจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Cr.ภาพ : งานเวชนิทัศน์

https://www.vachiraphuket.go.th/links/duai

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/duai