สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรับวัคซีนโควิด 19 ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โทร. 094-593-5342
โทร. 094-593-8876
** โปรดอ่านข้อความดังต่อไปนี้ ก่อนบันทึกข้อมูล
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ เช่น 1234567899874
2. วันเดือนปีเกิดต้องพิมพ์ เช่น 4/3/2541
3. เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ เช่น 0808080808
4. ที่อยู่โปรดระบุตามกลุ่มเป้าหมายที่เลือก เช่น
– เลือกกลุ่มเป้าหมาย คลินิก ให้ระบุที่อยู่ของคลินิก หากเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป ให้ระบุที่อยู่จริงในจังหวัดภูเก็ต
5. โปรดระบุสถานที่ทำงานให้ชัดเจน
สแกนคิวอาร์โค๊ดหรือคลิกลิ้งค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdE6ryr46dn3y…/viewform
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tomn