วันที่10 มิถุนายน 2564 คุณเตือนใจ กิ่งแก้ว และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000บาท และรถเข็น 10 คัน อุทิศให้กับคุณธีระกิ่งแก้ว รับมอบโดย แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ด้านบริการและวิชาการ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต