เชิญบริจาคโลหิต ณ ลานนวมินทร์
เวลา 09.00-16.00 น.
ตลอดเดือนพฤษภาคม 64 ยกเว้นวันหยุดราชการ
และ ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก
วันราชการ เวลา 08.30-20.00 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.00 น.
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pgr4