มารู้จักหมอชนะกัน 👨‍⚕️💪
หมอชนะ Personal Health Passport
” แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อของบุคคล “
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jyrm