วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สโมสรไลออนส์ ภูเก็ต มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อเป็นกำลังใจและร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19 รับมอบโดย นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต