8 มิ.ย.64 ศิริราชมูลนิธิ-ทุนต่อลมหายใจ บริจาคเครื่องกรองอนุภาคในอากาศและกำจัดไวรัสชนิดเคลื่อนย้ายได้รุ่น S2 จำนวน 1 เครื่อง และ Fingertip Pulse Oximeter w/Application รุ่น FS20F จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นพ.สถาพร ไชยกุล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pjbd