วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ลูกหลานคุณวีระพงษ์ จินตนา หงษ์หยก และ ชูชัย-กนกวรรณ หงษ์หยก และลูกหลานญาติมิตร บริจาคเงินจำนวน 500,000บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ อาคารคอซิมบี้ รพ.วชิระภูเก็ต