วันที่ 28 เมษายน 2564 ร้านเซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์ บ.คลังเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง จำกัด บริจากหมอนหนุน จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม รับมอบโดย นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ บริเวณหน้าห้อง ศูนย์ EOC Covid-19 ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j5e3