28 ม.ค. 2566 นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Kick Off “โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบแว่นสายตาและไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน ชุด Gift set สำหรับผู้สูงอายุ มอบผ้าอ้อม มอบฟันปลอม รองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน และการพอกเข่า กายบริหารและออกกำลังกายร่วมกัน โดยมี นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง สสอ.ทั้ง 3 แห่ง อบจ.ภูเก็ต สำนักงานเหล่ากาชาดจ.ภูเก็ต บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต ผู้สูงอายุ และ อสม.เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
Cr.ภาพ: เวชนิทัศน์

ปรับปรุงเมื่อ 30 มกราคม 2023 เวลา 12:03:52

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bvdk