27 ธ.ค.66 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น5 รพ.วชิระภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรชื่นชมหน่วยงาน และบุคลากร ดังต่อไปนี้
– มอบเกียรติบัตรให้แก่ น.ส.สุวรรณี สินโต ในโอกาสทำความดี ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
– แสดงความยินดี ในโอกาสรับการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประจำปี 2565 E-Claim Awards 2022 จำนวน 2 รางวัล โรงพยาบาลเข้ารับรางวัลบุคคลโรงพยาบาลให้ความร่วมมือดีเด่น ระบบ E-Claim แก่ น.ส.อุรา มธุรส เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และรางวัล E-Claim ต่อเนื่อง 9 ปีขึ้นไป
– แสดงความยินดีแก่ น.ส.ชูศรี ติ้วสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ประจำปี 2566 สมาคมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

ปรับปรุงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 03:26:09

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0brw