1 มิถุนายน 2564 บริษัทในเครือแสงชัย และกะตะปาล์ม มอบเครื่องออกซิเจน High flow จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท รับมอบโดย นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ บริษัท แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์ จำกัด

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h8sw