ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี มีประเด็นสำคัญดังนี้
  1. มีมติให้สถานศึกษา โรงเรียน สามารถเปิดเรียนได้ หลัง ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
  2. สถานบริการ ผับ บาร์ ถนนคนเดิน ยังคงปิดดำเนินการต่อไป จนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จึงจะมีการพิจารณาผ่อนปรนอีกครั้ง
  3. แนวทางการควบคุมต่อกิจกรรมดำน้ำ ให้เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยง โดยให้ลดจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น
  4. ยังคงเข้มงวดเฝ้าระวังต่อไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/m2sd