วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 4 เครื่องโดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) พระราชทานแก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด 19 โดยมี นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gz3m