ปิดรับการลงทะเบียนรับวัคซีนเป็นการชั่วคราว… เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ www.ภูเก็ตต้องชนะ.​ com เป็นจำนวนมาก จึงขอปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว และจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 20 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5935342 หรือ 094-5938876
.
ตรวจสอบรายชื่อวันเวลานัดหมายรับวัคซีนท่านได้ที่
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7ymf