เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด 19 กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่การจัดสรรวัคซีนลงแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายที่สมควรได้รับเพื่อป้องการติดเชื้อ ป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดในพื้นที่ และที่สำคัญคือการจัดส่งและเก็บรักษาวัคซีนที่ต้องมีระบบการควบคุมอุณหภูมิความเย็น ที่ 2-8 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตลอดเวลา จนกระทั่งจัดฉีดให้กับประชาชน เพื่อคงประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานที่สุด นอกจากนี้ได้ไปดูจุดเก็บวัคซีนสำหรับฉีดให้กับประชาชน ที่ บริเวณโรงยิม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ขอชื่นชมว่าสามารถจัดเก็บวัคซีนได้ตามมาตรฐานอย่างดี ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1-6 เมษายน 2564 รวม 5 วัน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 44,408 คน ซึ่งดำเนินการได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมย้ำแม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ ขอให้ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r4cc