คณะกรรมการ IV CARE กลุ่มการกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ขอเชิญประชุม

IV Care IV Team: Phuket 2024

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 
เวลา 08:30 – 16:00 น. 
ณ.ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระกูเก็ต

รายละเอียด

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 เม.ย. 2567
มีหน่วยคะแนน CNEU

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงาน IC

076-361234 ต่อ 6206

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4565