วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง และสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานควบคุมโรคติดต่อ
โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเก็ต เป็นประธาน มีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่
ทั้งนี้มีมติเบื้องต้น ดังนี้
 1. ให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัด พื้นที่สีแดง (28 จังหวัด) ทุกคนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน Web link : Go Phuget เพื่อรายงานตัว และลงทะเบียนผ่าน Application หมอชนะ(รอประกาศจังหวัด)
 2. ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัด พื้นที่สีแดง (28 จังหวัด)เข้าพื้นที่เมื่อผ่านด่านตรวจคัดกรองต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทางด้วย
 3. กลุ่มผู้เดินทางจาก 28 จังหวัด (รวมนักท่องเที่ยวและภูมิลำเนา จ. ภูเก็ต) ประกอบด้วย
  3. 1) กลุ่ม 20 จังหวัดที่ควบคุมสูงสุด ให้ Home Quarantine 14 วัน
  3. 2) กลุ่ม 8 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด
  (1.กรุงเทพฯ (หนองแขม บางพลัด บางแค บางขุนเทียน)
  2.สมุทรสาคร 3.ระยอง 4.ชลบุรี 5.จันทบุรี 6.สมุทรปราการ 7.นนทบุรี 8.นครปฐม) ต้อง Swab ทุกรายและให้ HomIQuarantine / Local Quaroutine 14 วัน
 4. การทำ Swab สามารถใช้สิทธิค่าตรวจเป็นไปตามสิทธิที่มี (ทำในกลุ่มเสี่ยงสูงตามมติ) (รอคำสั่ง)
 5. ให้จัดตั้งศูนย์ EOC ตำบล เพื่อรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าจังหวัด(รอคำสั่ง)
 6. ให้ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่สำรวจบุคคลแปลกหน้าที่เดินมาในพื้นที่ หากพบให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางหลังใหม่

ที่มา: https://www.facebook.com/83ssj/

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dud7