วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนายการโรงพยาบาลป่าตอง(ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 23/2564 โดยงานควบคุมโรคติดต่อ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเก็ต เป็นประธาน มีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมฯ มีสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 ด่านควบคุมโรค หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่
โดยมีประเด็นติดตาม/ ข้อเสนอ/ แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
 1. พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จำนวน 8 ราย
 2. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการสอบสวนโรคและดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามข้อปฏิบัติในการควบคุมโรค
 3. เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันเป็นเชื้อใหม่ ติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมด้วยเป็นเชื้อกลายพันธ์
 4. สถานที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 แห่ง
 5. มีมติให้ปิดสถานบันเทิงทั้ง 3 (จุดที่เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19) และบริเวณอาคารโดยรอบที่ใกล้เคียง เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 เมษายน 64)
 6. มีมติให้ปิดสถานที่พนันทุกแห่งและดำเนินการจับ ปรับ ตามกฎหมาย
 7. มีมติให้ปิดสถานบันเทิง ประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ (ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 64)
 8. มีมติให้ปิดสถานประกอบการ คล้ายสถานบริการ (ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 64)
 9. ให้เชิญ สถานบันเทิง และสถานบริการ มาประชุมเพื่อชี้แจง วันที่ 9 เมษายน 2564
 10. งดการจัดงานบันเทิงรื่นเริงที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก เช่น งานสงกรานต์ งานคอนเสิร์ต
 11. ให้ปฏิบัติตามมาตราการข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
 12. เปลี่ยนพื้นที่สีแดงเป็นสีส้ม มี 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม (ตามมติของ ศบค) ไม่ต้องการกักตัว แต่ให้ระมัดระวังตัว (Salf monitoring) และให้รายงานตัวที่ EOC ตำบล
 13. นักท่องเที่ยว ที่มาจาก 5 จังหวัด (สีส้ม) มาพักที่โรงแรม ให้ทางโรงแรมรวบรวมภาพงานส่ง EOC ตำบล
 14. เสนอให้ดำเนินมาตรการเข้มข้นกับผู้ที่ไม่สวมใส่ Mask
 15. ให้ใช้ Application หมอชนะ เป็นหลัก
 16. จังหวัดภูเก็ตได้รับสนับสนุนวัคซีน 100,000 โดส ขณะนี้ฉีดได้ 59,291 คน (กำหนดว่าต้องได้ 50,000 ใน 7 ว้น) เหลืออีก 50,000 คน
 17. กำหนดฉีดไปจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยฉีดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เบื้องต้น
 18. จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข 300,000 โดส
 19. จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนวัคซีนรวม ทั้งหมด 840,000 โดส
 20. แผนการได้รับวัคซีน
 • Sinovac เดือนเมษายน เข็ม 1 จำนวน 100,000 dose เข็ม 2 จำนวน 100,000 dose
 • เดือนพฤษภาคม เข็ม 1 จำนวน 100,000 dose เข็ม 2 จำนวน 100,000 dose
 • AstraZenega เดือนมิถุนายน เข็ม 1 จำนวน 200,000 dose เข็ม 2 จำนวน – dose
 • เดือนกรกฎาคม เข็ม 1 จำนวน 20,000 dose เข็ม 2 จำนวน 20,000 dose
 • เดือนสิงหาคม เข็ม 1 จำนวน – dose เข็ม 2 จำนวน 200,000 dose
ทั้งนี้จะมีการจัดสรรให้คลอบคลุมกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางหลังใหม่ /งานเลขานุการและอำนวยการ
ที่มา:https://www.facebook.com/patomphong.khamvisat
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h6ny