วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ประชุมการประเมิณมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต