ประชาชนชาวภูเก็ตสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ www ภูเก็ตต้องชนะ com ( https://bit.ly/2SbFp0n )  #เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น!!

✏ ลงทะเบียนได้เลยทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป อายุเกิน 60 ปี ก็ลงทะเบียนได้ ‼

📌 ท่านที่ ลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงอะไรเพิ่ม
รอ SMS แจ้งให้เลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

📌 หากท่านใดได้ลงทะเบียนที่ หมอพร้อม และได้นัดวันเวลาแล้ว
ขอให้ #ยกเลิก‼ นัดจากหมอพร้อมและขอให้ท่านลงทะเบียนที่
www ภูเก็ตต้องชนะ com ใหม่อีกครั้ง

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5hbw