ประกาศแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2567
ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่มีอาการของระบบทางเดินหาย
และได้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด/ไข้หวัดใหญ่

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ (วันราชการ).
    ยื่นบัตรตรวจรักษา ณ ห้องตรวจเด็ก อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 1
  • นอกเวลา และวันหยุดราชการ
    ยื่นบัตรตรวจรักษา ณ คลินิกไข้หวัดและโรคทางเดินหายใจ
    (ARI CLINIC / ตรงข้ามโรงพยาบาล

กรุณาสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะเข้ารับบริการ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j84b